Mike McKenna

Investment Advisor

38 Auriga Drive, Suite 228
Ottawa, ON K2E 8A5